Fotografia de Arquitectura Passarel.la Barbera-AMB-imuntanya--35-2145-Video Droneit-1